Het ontstaan van de STICHTING VIVENTE
MIDDELBURG
In april 1978 werd het "Jongerenkoor Middelburg" met combo opgericht. Het "jongerenkoor bestond uit vooral jongere leden tot een jaar of 25. Het repertoire bestond in eerste instantie vooral uit wat eenvoudige eenstemmige liederen uit de YFC bundel. Al snel werd onder de enthousiaste leiding van Jeanne Ovaa wat moeilijker meerstemmig repertoire ingestudeerd, wat bij het eerste lustrum resulteerde in een plaatopname van het stuk 'Efeze'. Het ledenverloop bij het koor was gering en dat had tot gevolg dat een aantal leden, die inmiddels iets ouder waren geworden er vanwege hun leeftijd mee stopten. Ze misten evenwel de sfeer en het repertoire dat werd gezongen in andere koren en mede hierdoor werd in maart 1984 het 'vervolgkoor' opgericht, dat later de naam 'Sheborim' kreeg. De oprichting van 'Sheborim' was de aanleiding om het 'Jongerenkoor Middelburg' als vereniging op te heffen en samen met 'Sheborim' als aparte werkeenheden onder te brengen in de nieuw ontstane 'Stichting Vivente'. Een van de belangrijkste redenen voor deze omzetting was dat twee koren moeilijk te besturen zijn in een verenigingsstructuur, hierbij vooral denkend aan gezamenlijke verantwoordelijkheden, ledenvergaderingen, gezamenlijk gebruik van instrumenten etc. Beide koren stonden aanvankelijk onder leiding van Jeanne Ovaa totdat ze bij het 10-jarig bestaan van het 'Jongerenkoor' besloot alleen met 'Sheborim' verder te gaan. Het 'Jongerenkoor' kreeg een eigen dirigent. Na verloop van tijd bleek het moeilijk het ledenbestand van het 'Jongerenkoor' op peil te houden doordat de jongeren buiten de stad gingen studeren en de nieuwe aanwas terugliep. In 1995 is besloten het koor de naam 'Inspiration' te geven en de max. leeftijdsgrens te verhogen. Tot op heden treden deze twee koren afzonderlijk op met een eigen sfeer, een eigen repertoire met af en toe een gezamenlijk nummer en zijn gelijk vertegenwoordigd in het stichtingsbestuur. Elk koor heeft een eigen muziekcommissie, maar hebben een een gezamenlijke redactie van 'de VIS' het informatieblad voor de leden, dat ca. 4 keer per jaar verschijnt. In de zomer van 2013 heeft Jeanne het dirigeerstokje van Sheborim na 35 jaar en een optreden in Antwerpen tot besluit, overgegeven aan Marléne Wisse. We zijn Jeanne (inmiddels natuurlijk erelid) uitermate dankbaar voor alle energie die ze in de beide koren gestoken heeft en de prestaties die ze met de koren geleverd heeft.